Prof. dr. M.L. (Michiel) Bots

Professor of Epidemiology of Cardiovascular Disease

In 1986 behaalde Michiel Bots zijn artsendiploma aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1996 maakte hij de overstap naar het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in Utrecht. In 2001 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent epidemiologie. Sinds 2009 is hij hoogleraar in de Epidemiologie van Cardiovasculaire Ziekten aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht, Nederland.Zijn onderwijsactiviteiten omvatten; Reguliere curriculaire colleges over cardiovasculaire en algemene klinische epidemiologie voor geneeskunde, biomedische en farmaceutische bachelor- en masterstudenten. Coördinator van de jaarlijkse MSc cursus ‘Cardiovasculaire Epidemiologie’. Coördinator van de jaarlijkse Blended MSc cursus ‘Epidemiologie van Cardiovasculaire Ziekten’. Regelmatig een MSc cursus ‘Klinische Epidemiologie’ buiten Nederland (China, Duitsland, Maleisië)