Case

NFU eBROK® learning platform over klinisch onderzoek

In samenwerking met de NFU is een nieuw online leerplatform ontwikkeld door Elevate, rekening houdend met de behoeften en wensen van 8.000 klinisch onderzoek professionals.

Enroll for eBROK

In 2006 is de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) opgezet - een gezamenlijk initiatief van de zeven universitair medische centra (UMC's) in Nederland. In overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving zijn klinisch onderzoekers die werkzaam zijn voor de UMC's verplicht de BROK® cursus te volgen en het bijbehorende certificaat te behalen. De BROK® is omgezet naar een e-learning format en heet nu eBROK®. Met eBROK® leren klinisch onderzoekers en organisaties alles over de wet- en regelgeving, organisatie en uitvoering van klinisch onderzoek.

Verbetering van kwaliteit van gegevens en van veiligheid van proefpersonen

Het doel van eBROK® is de kwaliteit van de gegevens en de veiligheid van de proefpersonen te verbeteren. Iedereen die voor het BROK®-examen is geslaagd, wordt opgenomen in het zogenaamde BROK®-register. De eBROK®-opleiding is geaccrediteerd door ABAN/ABFE. De regelgeving bepaalt dat een BROK®-certificaat drie jaar geldig is, waarna een hercertificeringscursus moet worden gevolgd om een verlenging te verkrijgen.

Een andere manier om de kwaliteit te volgen is het eBROK®-dashboard in het Elevate-leerplatform. BROK®-coördinatoren aan academische universiteiten kunnen de voortgang van individuele deelnemers volgen met het op maat gemaakte dashboard dat relevante leeranalyses toont om de voortgang te monitoren.

Elevate heeft het op maat gemaakte eBROK® leerplatform ontwikkeld met thematische modulaire cursussen. Er zijn basismodules voor alle onderzoekers en aanvullende modules die dieper ingaan op bepaalde typen onderzoek. Deze modules hebben betrekking op geneesmiddelenonderzoek, medische instrumenten, niet-WMO onderzoek en overig WMO onderzoek.

De getallen

7

Academische ziekenhuizen, evenals andere ziekenhuizen en onderzoeksorganisaties

10

Modules: 6 verplichte en 4 verdiepende

8.000+

Professionals in klinisch onderzoek

75

Deskundige beoordelaars

Competentieopbouw met eBROK®

Elevate helpt klinisch onderzoekers bij het opbouwen van hun competentie op het gebied van regels en voorschriften voor klinisch onderzoek. We hebben meer dan tien interactieve leeractiviteiten gecreëerd, variërend van quizzen, polls, drag and drop, samenvattende verklaringen, interactieve tijdlijnen en presentaties, geanimeerde video’s, afbeeldingen en infographics met hotspots.

Duizenden onderzoekers zijn inmiddels opgenomen in het BROK®-register: hoogleraren, promovendi, projectleiders, onderzoekscoördinatoren en onderzoeksverpleegkundigen. Ook biomedische wetenschappers, psychologen en epidemiologen doen de training. De BROK®-opleiding staat ook open voor medewerkers van instellingen waarmee de UMC’s samenwerken. Ook de Vereniging van Topklinische Ziekenhuizen (STZ) is sinds enkele jaren vertegenwoordigd in de landelijke BROK®-commissie.

Toegankelijker, flexibeler, efficiënter en actueler

De nieuwe eBROK® verschilt van de oude versie doordat er gebruik wordt gemaakt van echte klinische scenario’s en situaties. De leeractiviteiten zijn interactiever en bevatten meer en andersoortige oefenvormen. Herregistratie koppelt deelnemers aan de gehele cursus en maakt ook gebruik van interviews en geanimeerde video’s.

The partnership with Elevate has allowed NFU to develop eBROK, an online training program for all our clinical researchers, This course is tailor-made to fit with individual researchers’ needs. It enables researchers to perform excellent clinical research with impact on health, health care and ultimately society in The Netherlands. As a full-service provider, Elevate designs, builds, implements and moderates the courses.

Dr. Ing. Melanie Schmidt
Deputy Director, Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU)

Voor de toekomst

Er is een volledig functionele, Engelstalige versie van de eBROK®-cursus gelanceerd. Wij streven ernaar de cursus en de bijbehorende online leeromgeving up-to-date te houden en zullen daarom periodiek nieuwe releases toepassen.

Onze partners en klanten

Op zoek naar meer informatie of persoonlijk contact? Neem contact op!

Privacy(Vereist)