img
Nieuws
14 april, 2022

‘Zijn er grenzen aan de inzet van dieren?’ 5 vragen aan dr. Franck Meijboom

Franck Meijboom is Universitair Hoofddocent Ethiek van mens-dier-interacties. Binnenkort gaat onder zijn leiding de Masterclass Ethics of Animal Welfare bij Elevate Academy van start. Wie is Franck Meijboom en waarom deze cursus?

Kun je jezelf kort voorstellen en wat meer vertellen over waar je je op dit moment mee bezig houdt?
We leven met miljoenen mensen op deze wereld samen met een nog groter aantal dieren. Dat vraagt voortdurend om afwegingen en discussie. We leven met heel veel dieren samen. Dat gaat vaak goed en vinden we belangrijk. Toch roept onze omgang met dieren ook steeds vaker vragen op. Het gaat dan om vragen zoals, “Zijn er grenzen aan de inzet van dieren?” “Hoe ver mag je dieren aanpassen aan onze wensen?” of  “Hoe ga je om met leven en dood van dieren?” Ethiek is daarbij belangrijk om zorgvuldig met mens, dier en milieu om te gaan.

In mijn onderzoek en onderwijs richt ik me op deze ethische vragen en kijk ik naar dieren in diverse contexten. Samen met mijn team heb ik bijvoorbeeld projecten over dieren in dierplagen, dieren in de natuur en de landbouw, maar ook naar dieren die we hebben voor gezelschap of inzetten voor onderzoek. We kijken naar de rol die technologie speelt, bijvoorbeeld in het monitoren van diergedrag of bij het fokken van dieren. Andere projecten richten zich op de rol en verantwoordelijkheid van de dierenarts en afwegingen bij het levenseinde van dieren. In alle gevallen draait mijn onderzoek om het inzichtelijk maken en analyseren van de morele achtergrond van de vragen over hoe we met dieren samenleven. Daarbij zoek we met mijn team – vaak samen met mensen uit de praktijk – naar concrete antwoorden.

Wanneer wist je dat je je verder wilde verdiepen dierenwelzijn en dierethiek?
Ruim 20 jaar geleden ben ik als onderzoeker en docent begonnen in de ethiek. Ik werkte toen bij de faculteit Geesteswetenschappen. Al na een paar jaar, in 2005 ben ik betrokken geraakt bij het ethiekonderwijs voor studenten diergeneeskunde. Dat vond ik een interessant terrein, waarbij veel bekende vragen uit de medische ethiek op een andere manier terugkwamen, zoals hoe lang blijf je door behandelen. Maar waar ook nieuwe vragen speelden die, bijvoorbeeld waarom dieren moreel meetellen en hoe dierenwelzijn meeweegt in een ethische afweging bij nieuwe fokkerij technieken.

Vanaf 2008 ben ik bij de faculteit Diergeneeskunde gaan werken en vanaf dat moment draait mijn werk voornamelijk om dierenwelzijn en dier van mens-dier interacties.

Wat zijn je grootste drijfveren?
Ik vind het belangrijk om visies en argumenten van anderen goed te snappen. Dat is belangrijk om elkaar te begrijpen en ook begrip voor elkaar te hebben of te krijgen. Dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens hoeven te zijn; verschillen zijn heel waardevol. Maar juist bij complexe vragen zoals die over onze omgang met dieren zijn er vaak geen zwart-wit antwoorden, waarbij de één het altijd goed heeft en de ander het altijd fout. Dialoog is daarbij essentieel. Dat vraagt om openheid en de bereidheid om argumenten te delen en goed te luisteren. Mijn drijfveer is om met mijn onderzoek en onderwijs het gesprek over het samenleven tussen mens en dier te bevorderen en te verbeteren. Dat is belangrijk voor zowel mensen als voor dieren!

Voor wie is de online cursus Ethics of Animal Welfare interessant?
Dierenartsen, maar ook wetenschappers, managers en beleidsmakers die werkzaam zijn op het gebied van dierenwelzijn, zorg of management, zullen de online cursus Ethics of Animal Welfare  zeer nuttig vinden. Je leert ethische vragen op zowel theoretisch als praktisch niveau aan te pakken.

De cursus bestaat uit 4 online delen, met afsluitend een live Masterclass. Wat is er bijzonder aan de afsluitende Masterclass?
De opzet van de cursus biedt veel ruimte om te leren en je te ontwikkelen in je eigen tempo. Dat is ook voor de ethiek belangrijk, omdat ethische reflectie naast kennis en vaardigheden ook tijd en rust vraagt. Ethiek betekent echter ook met elkaar het gesprek aan gaan: argumenten uitwisselen, je eigen visie aanscherpen en zoeken nieuwe inzichten. Daarvoor is de Masterclass bedoeld. Nadat je een eigen casus tijdens de 4 cursusonderdelen hebt ontwikkeld, is het tijd hem tijdens de Masterclass kort te presenteren en met andere deelnemers en met mij te bespreken. Ik zal dan ook feedback geven.

Meer weten over de Masterclass Ethics of Animal Welfare? Check Elevate Academy!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Zie ook...