Dr. S.G. (Sjoerd) Elias

Associate Professor, UMC Utrecht

Sjoers Elias behaalde zijn MSc Klinische Epidemiologie aan het Nederlands Instituut voor Gezondheidswetenschappen (2002), en zijn PhD aan de Universiteit Utrecht (2003). Sinds 2008 werkt hij als Klinisch Epidemioloog in de onderzoeksprogramma’s Kanker en Methodologie bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, sinds 2018 als Universitair Hoofddocent. Daarnaast heeft hij meer dan tien jaar ervaring in het geven en coördineren van cursussen klinische epidemiologie, zowel nationaal als internationaal. Sinds 2020 is hij coördinator van het PhD programma Clinical and Translational Oncology, en sinds 2021 is hij coördinator van het Research Programma Cancer en management teamlid van de afdeling Epidemiologie van het Julius Centrum, alsmede bestuurslid van het UMC Utrecht Strategisch Programma Cancer.