dr. C.H. (Ilonca) Vaartjes

Universitair Hoofddocent Cardiovasculaire Epidemiologie

Tijdens haar promotieonderzoek heeft dr. C.H. Ilonca Vaartjes de mogelijkheden van het gebruik van landelijke registers voor onderzoek naar hart- en vaatziekten (HVZ) bestudeerd met betrekking tot de incidentie en prognose van HVZ in termen van morbiditeit en mortaliteit. Ze werkt momenteel samen met onderzoekers uit verschillende disciplines en voert studies uit die zullen resulteren in publicaties op het gebied van Hart- en Vaatziekten, Neurologie, Milieu- en Gezondheid en Volksgezondheid. Ze is werkzaam bij het Julius Centrum en bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht.