Economic Principles and Concepts for the Veterinary Sciences

Economische kwesties spelen een belangrijke rol bij de vaak risicovolle beslissingen die moeten worden genomen over ziektebestrijding bij dieren. Het doel van deze inleidende cursus, die bedoeld is voor deelnemers met interesse in het vakgebied van de diergezondheid, is om je de economische basisprincipes en concepten bij te brengen die ten grondslag liggen aan de besluitvorming over de gezondheid en welzijn van dieren.

Dr. ir. W. (Wilma) Steeneveld
Assistant Professor on Veterinary Economics, Utrecht University
Overzicht
  • 6 weken - 12 uur per week
  • Academisch Certificaat
  • 2.5 EC
  • Online
  • Engels
€785,-
Kies je startdatum
Inschrijving sluit op 16/09/2024 88 dagen tot einde inschrijving
Inschrijven
Wil je betalen op factuur?

Cursusbeschrijving

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus zou je in staat moeten zijn om:

• Een basisoverzicht en inzicht hebben in het brede onderwerp economie
• Bespreek de rol die de economie speelt op het gebied van de dierlijke productie

In het bijzonder zou je in staat moeten zijn om:

• De economische beslissingen die consumenten nemen door te leren over de krachten die het consumentengedrag beïnvloeden, het concept van de marktvraag en het concept van de elasticiteit van de vraag te begrijpen
• De aanbodzijde van de markt, zoals weerspiegeld in het gebruik van hulpbronnen en de productiereactie van bedrijven (productiefunctietheorie) en hun weerspiegeling in de aanbodcurve van de markt te begrijpen
• De mechanismen achter de ‘clearing market prices’, aangezien deze worden bepaald onder perfecte en imperfecte concurrentieomstandigheden te begrijpen
• Een deel van de achtergrond van de rol van de overheid in de voedselproductie en de manieren waarop de overheid betrokken kan zijn bij de voedselproductie te begrijpen
• Enig begrip hebben van de principes die ten grondslag liggen aan de groei en instabiliteit van de internationale handel

Cursusonderwerpen

• De rol van de economie op het gebied van de dierlijke productie
• Economische beslissingen, waaronder consumentengedrag, marktvraag en elasticiteit van de vraag
• De aanbodzijde van de markt, het gebruik van hulpbronnen en de productiereactie van bedrijven (de productiefunctietheorie)
• De mechanismen achter marktprijzen zoals deze worden bepaald onder perfecte en imperfecte concurrentieomstandigheden
• De achtergronden van de rol van de overheid in de voedselproductie
• Principes die ten grondslag liggen aan de groei en instabiliteit van de internationale handel

Beoordeling

Om deze cursus met succes af te ronden, moet je actief deelnemen aan de discussieforums en de opdrachten voor de leereenheden voltooien, waaronder:

• Een essay schrijven

Vereisten & materiaal

Om je in te schrijven voor deze cursus heb je het volgende nodig:

• Een BSc of MSc, of een vergelijkbaar niveau van academische vaardigheid
• Basiskennis van veterinaire epidemiologie
• Interesse in diergezondheid (en economie)
• Basis MS Excel-vaardigheden
• Voldoende beheersing van het Engels lezen en schrijven

Verplicht studiemateriaal:

De cursus wordt gegeven vanuit het volgende leerboek: Principles of Microeconomics van Libby Rittenberothy Tregarthen, dat online beschikbaar is. Het is een uitstekend inleidend leerboek, met veel voorbeelden en goede samenvattingen van de belangrijkste factoren. Het bevat ook voldoende diepgang om een goede kwantitatieve basis te bieden voor het verder bestuderen van de diergezondheidseconomie.

Kies een startdatum
Inschrijven
Wil je betalen op factuur?

Heb je een vraag?

Op zoek naar meer informatie? Neem contact op.
Privacy policy(Vereist)
Pop-up sluiten

Ook interessant