Case

Maatwerk eHealth oplossing voor ondersteuning in het zorgpad

Human Concern, centrum voor eetstoornissen, staat voor een prachtige innovatie: het inzetten van eHealth in het zorgpad. Met jaarlijks 900 cliënten is het belang aangestipt om eigen regie over het behandelproces te stimuleren om zo de stap van het geleerde uit een ambulante therapiesessie naar de eigen omgeving te verkleinen, maar ook beter voorbereid naar de sessie te komen. Behandelaren willen persoonlijke zorg leveren en gelijk tot de kern komen tijdens de sessie.

Een passende inzet van eHealth in behandelfases

Om te beginnen, wat verstaan we onder eHealth? eHealth is het online ondersteunen en aanbieden van zorg. Je kunt denken aan psycho-educatie, oefeningen en reflectie die een cliënt of patiënt vanuit huis doorloopt, waarna besproken tijdens de ambulante sessie met een behandelaar. Hierin herkennen we blended care. Er is geen vast stramien hoe eHealth wordt ingericht en ervaring leert daarbij dat het design essentieel is en op maat moet worden gemaakt, passend bij de organisatie, doelgroep en soort zorg.

Onder begeleiding van een instructional designer van Elevate zijn met vier werkgroepen aan bevlogen inhoudsdeskundigen ontwerp-sessies gehouden om dit in kaart te brengen. Wat gaan we aan wie op welke manier aanbieden in de eHealth? En, hoe gaan we structuur aanbrengen en keuzes maken in het materiaal dat er al ligt?

Met behulp van onderwijskundigen en een mediaspecialist vanuit Elevate, kon er binnen tien weken vier modules ontworpen, ontwikkeld en gebouwd worden in de omgeving van Human Concern. De eerste audit was veelbelovend, de behandelaren die het als eerste hebben getest waren enthousiast en iedereen is enorm benieuwd naar de reacties van cliënten.

De getallen

4

Modules

10

Aantal weken waarin het project gerealiseerd is

+-900

Cliënten op jaarbasis

Het design- en ontwikkeltraject

Vanuit het design van vier behandelfases is gekozen te werken met thema’s, waarin ieder thema dezelfde structuur heeft gekregen. Deze consistentie geeft de client rust om te concentreren op de inhoud van de eHealth. De content is samengesteld door de inhoudsexperts en didactisch geredigeerd door Elevate. Een uitdaging hierbij was het structureren en omzetten van bestaande teksten en fysieke oefeningen naar online, waarbij het resultaat laat zien dat er online juist meer mogelijk is:
• Psycho-educatie is (deels) verwerkt in visuele weergaves, zoals infographics en video’s met behandelaren en oud-cliënten;
• Oefeningen worden ingeleverd, waarna een behandelaar feedback geeft en nieuwe thema’s klaarzet. Op deze manier blijft de behandelaar in control;
• Vragenlijsten hoeven niet langer te worden geprint en gescand, maar zijn geïntegreerd in de workflow;
• Reflecties en dagboeken zijn ingebouwd, waarbij de cliënt het eigen proces bijhoudt.

 

Voor de toekomst

We gaan een nieuwe fase in, waarin de modules in gebruik zullen worden genomen door cliënten en behandelaren. De komende maanden zijn dan ook cruciaal voor het succes van de eHealth en het behalen van de tweede audit. Hierin zal Elevate bijdragen middels het instrueren van gebruikers, monitoren van- en onderzoek naar de gebruikerservaring en vervolgens bijsturen en het aanscherpen van modules. Daarnaast zijn er in het design mooie thema’s bedacht om de bibliotheek uit te breiden en zullen we inventariseren bij cliënten en behandelaren waar hun behoeftes liggen. Samen met de ervaring uit de voorgaande ontwikkelfase zal de eHealth doorontwikkeld worden.

We zijn trots en dankbaar dat we hebben mogen bijdragen aan een product dat zowel cliënten ondersteunt in het herstel van een eetstoornis als de behandelaren in het verlenen van effectieve, efficiënte en betekenisvolle zorg.

Onze partners en klanten

Op zoek naar meer informatie of persoonlijk contact? Neem contact op!

Privacy(Vereist)