Case

Farmacotherapie e-learning voor artsen in opleiding bij Amsterdam UMC

Een nieuwe e-learning 'Veilig voorschrijven' met als doel het bevorderen van veilig en effectief voorschrijven van medicijnen. Aan de hand van vier relevante thema's op farmaceutisch gebied.

Het team Farmacotherapie heeft een nieuw concept ontwikkeld in het AMC, locatie VUmc. Binnen dit multidisciplinaire team wordt de kennis en kunde van artsen en apothekers, al dan niet in opleiding tot klinisch farmacoloog, gebundeld met als doel het bevorderen van veilig en effectief voorschrijven van medicijnen.

Volgens het Amsterdam UMC is het belangrijk dat iedere arts die in zijn ziekenhuis gaat werken voldoende kennis heeft van recepten.
Om hierbij te helpen hebben zowel Elevate als het team Farmacotherapie een e-learning ontworpen en ontwikkeld over vier hoofdthema's: Antibiotica, antistollingsmiddelen, pijnstilling, psychofarma.

De e-learning wordt aangeboden via het Elevate Learning Platform.

Waarom voorschrijffouten verminderen?

Uit onderzoek blijkt dat voorschrijffouten een substantieel deel van de medicatiegerelateerde schade voor hun rekening nemen. Alleen al in Nederland werden in 2014 maar liefst 16.838 medicatiegerelateerde incidenten gemeld bij de Centrale Medicatie Incidenten Registratie (CMR). Een derde van deze incidenten was te wijten aan voorschrijffouten. Volgens het Research & Expertisecentrum Onderwijs Farmacotherapie (RECIPE) zijn gezien de toenemende complexiteit van patiënten in ziekenhuizen, de veeleisende werkomgeving en het grote aantal voorgeschreven medicijnen dringend nieuwe strategieën nodig om voorschrijffouten in deze setting te verminderen.

 

Verbeteren van passend voorschrijven in het ziekenhuis: e-learning ‘ Veilig voorschrijven’ 

In het Amsterdam UMC is een multidisciplinair team operationeel, bestaande uit een clinicus en een ziekenhuisapotheker, die samenwerken met lokale stakeholders om een waardevolle bijdrage te leveren aan het terugdringen van voorschrijffouten.

Tijdens voorlichtingsmomenten, bij uitgebreide bezoeken en in overleg biedt het team hulp bij het veilig voorschrijven van medicatie. Daarnaast bieden ze handige, beknopte richtlijnen en toepassingen. Als onderdeel van de multidisciplinaire strategie wordt een aantal ziekenhuisbrede interventies ontwikkeld, waaronder een verplichte e-learning voor artsen in opleiding die belangrijke voorschrijfonderwerpen behandelen (bijvoorbeeld pijn-/vochtbehandeling en antistolling).

Vanaf augustus 2019 is de e-learning Veilig voorschrijven verplicht voor alle instromende arts-assistenten in het Amsterdam UMC ziekenhuis.

De getallen

1

Op eigen tempo, 2-uur durende online cursus

4

Belangrijkste thema's uit de farmacie

11

Betrokken deskundigen op het gebied van farmacotherapie

300+

Deelnemers

Leven lang leren

Naast de arts-assistent is deze e-learning ook zeer aan te bevelen als onderdeel van het traject van een leven lang professioneel ontwikkelen voor reeds in dienst zijnde zorgprofessionals en artsen.

Omdat de medische wetenschap voortdurend evolueert, is het behalen van een diploma geneeskunde nog maar het begin. Het is essentieel voor zorgprofessionals om zich te blijven verdiepen in ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitoefening van hun beroep, door de literatuur bij te houden, door zicht te blijven ontwikkelen of door online medisch onderwijs te volgen.

Zorgprofessionals werken vaak onder grote druk in uiteenlopende beroepssituaties. Omdat ze een levenlang leren, bepalen ze hun eigen onderwijsbehoeften en bij Elevate helpen we hen graag om deze doelent te bereiken door de beste, op maat gemaakte leeroplossingen te ontwikkelen.

De toekomst

Omdat het belangrijk is voorschrijffouten in het medische landschap te verminderen, bleef het succes van de e-learning ‘ Veilig voorschrijven’ niet onopgemerkt bij zorgprofessionals werkzaam in andere ziekenhuizen dan in het Amsterdam UMC. Elevate gaat daarom samen met het Amsterdam UMC de mogelijkheden verkennen om de cursus landelijk te lanceren, zodat in de toekomst nog meer artsen kunnen profiteren van en toegang krijgen tot deze waardevolle en informatieve online training.

Onze partners en klanten

Op zoek naar meer informatie of persoonlijk contact? Neem contact op!

Privacy(Vereist)