Case

Aantrekkelijk zorgbreed, maar tegelijk ook sectorspecifiek

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de Argumentenfabriek en Elevate een e-learning ontwikkeld om de regeldruk binnen de zorg te verminderen. De opdracht was om tot een aantrekkelijke e-learning te komen, die één-op-één bijdraagt aan de leerdoelen, die zorgbreed aanspreekt maar tegelijk ook sectorspecifiek is, én die aansluit bij de fysieke training.

Ontregel De Zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is al langer bezig met een campagne om de regeldruk in zorgorganisaties van binnenuit te verminderen en tot een duurzame ontregelbeweging te komen. Zo is er bijvoorbeeld een spreekuur voor vragen omtrent regelgeving en is er naast de e-learning ook een training ontwikkeld. Wij vormden samen met de Argumentenfabriek de perfecte combinatie voor de ontwikkeling van een succesvolle e-learning. De Argumentenfabriek stond al aan de wieg van de Ontregel De Zorg (ORDZ)-beweging. Hierdoor waren zij al bekend met de belangen bij het ontregelen van het zorgstelsel. Wij konden onze expertise inzetten voor het onderwijskundig ontwerp en bij de techniek die bij de ontwikkeling van een e-learning komt kijken.

Denksessies en pilots

Voordat de e-learning en de training überhaupt gecreëerd werden, hebben wij samen met de Argumentenfabriek eerst denksessies gehouden met de doelgroep. Bij deze denksessies gingen we in gesprek met zorgprofessionals uit elke sector over welke informatie en casussen zij wilden terugzien in de e-learning en training. Door goed te luisteren naar de doelgroep sluiten de training en e-learning goed aan op de ervaringen en behoeftes uit de praktijk. Naast denksessies zijn er ook pilots uitgevoerd. Tijdens deze pilots gaven professionals hun mening over de content die te vinden was in de e-learning. Hierdoor konden wij met hun input de e-learning verbeteren.

Cijfers

800+

Deelnemers

1

Thema

6

Zorgsectoren

Sectorspecifieke casuïstiek

Wij hebben het didactische ontwerp gemaakt voor de e-learning. Hierbij hebben we dus echt naar de verwachtingen gekeken van de doelgroepen door middel van de denksessies. We hebben de e-learning zo interactief mogelijk gemaakt, door middel van korte video’s, praktijkverhalen en door middel van ‘waar of niet waar’- vragen. De e-learning is self-paced en duurt 60 minuten. In de e-learning komen veel tips & tricks voorbij voor zorgprofessionals en praktijkondersteuners bij huisartsen en ziekenhuizen. In de training kunnen ze deze kennis verder toepassen. In totaal is er 1 e-learning ontwikkeld, maar deze is toegepast op 6 verschillende zorgsectoren: Eerstelijnszorg, GGZ, Langdurige zorg, Sociaal domein, Wijkverpleging en Ziekenhuiszorg. De theorie van de e-learning is hetzelfde, alleen de voorbeelden en de toepassing is voor elke sector uniek.

Screenshot uit de e-learning met een korte video en tekst

De hoofdstukken

De hoofdstukken die voorbijkomen in de e-learning zijn:

  • Welkom
  • Over deze e-learning
  • Regeldruk: Waar komt het vandaan?
  • Hoe krijg ik anderen mee?
  • Hoe start ik met ontregelen?
  • Hoe maak ik een succes van mijn ontregeltraject?
  • Afronding

Voor de toekomst

We zijn continu bezig om de e-learning te updaten. Onlangs hebben we nog een grote update doorgevoerd. Hierbij is er een nieuwe lay-out ontworpen waardoor de e-learning een stuk overzichtelijker is geworden. Daarnaast zijn we doorlopend bezig om de e-learning zo toegankelijk mogelijk te maken. Ook houden we continu de e-learning up-to-date door de voorbeelden en casuïstiek te laten aansluiten op de laatste ontwikkelingen uit de praktijk.

Meer informatie?

Onze partners en klanten

Zie ook...

Op zoek naar meer informatie of persoonlijk contact? Neem contact op!

Privacy(Vereist)