Wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn: van onderzoeksvoorstel naar uitvoer

Wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn

Heeft u interesse in wetenschappelijk onderzoek en zou u willen weten of deelname aan onderzoek wellicht iets voor u is? Deze e-learning kan u daarbij helpen. In de e-learning doorloopt u, aan de hand van een onderzoeksprotocol, de stappen die u zou moeten nemen om te beslissen of deelname aan wetenschappelijk onderzoek voor u of de praktijk geschikt is.

De e-learning is tot stand gekomen door een samenwerking van Julius Clinical, het Julius Centrum (UMC Utrecht), de KNMP en de V&VN. Er is vanuit deze disciplines input gegeven zodat het onderwerp makkelijk te vertalen is naar de dagelijkse praktijk.

Het doel van deze nascholing is om de huisarts, apotheker, praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige handvatten aan te reiken voor het maken van een weloverwogen keuze om mee te doen met een wetenschappelijk onderzoek in de praktijk of apotheek. Met deze nascholing krijgt men inzicht in de vraagstukken die komen kijken bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van een wetenschappelijk onderzoek in de praktijk of apotheek. Aan de hand van een voorbeeldonderzoeksprotocol doorloopt de deelnemer het proces waarbij alle relevante facetten benoemd worden.

  • Leerdoelen

  • Accreditatie

  • Cursusbenodigdheden

Course is offered by

  • Julius Clinical

Academic Staff

Support Staff